مدیر عامل شرکت نوین لیزر صبا فناور برتر کشور شد.

شرکت فنی مهندسی و دانش‌بنیان نوین لیزر صبا از شرکت های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان می­‌باشد که با برخورداری از متخصصانی نخبه و مجرب و تجربه کاری بالغ بر پانزده سال و نیز بهره‌گیری از فناوری های نوین و تلفیق آن با نو آوری و خلاقیت موفق به طراحی و تولید بیست و سه نوع از سامانه های مختلف لیزری در راستای تامین نیازهای کشور در زمینه های صنعتی، پزشکی و دانشگاهی و همچنین قطع وابستگی به خارج از کشور شده است.

این شرکت همگام با فناوری های روز دنیا موفق به ساخت جدیدترین دستگاه های لیزری موجود در بازار جهانی شده و با تامین نیازهای شرکت های مادر موفق به ارز آوری و جلوگیری از خروج ارز گشته است.

شرکت فنی مهندسی و دانش‌بنیان نوین لیزر صبا از شرکت های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان می­‌باشد که با برخورداری از متخصصانی نخبه و مجرب و تجربه کاری بالغ بر پانزده سال و نیز بهره‌گیری از فناوری های نوین و تلفیق آن با نو آوری و خلاقیت موفق به طراحی و تولید بیست و سه نوع از سامانه های مختلف لیزری در راستای تامین نیازهای کشور در زمینه های صنعتی، پزشکی و دانشگاهی و همچنین قطع وابستگی به خارج از کشور شده است. شرکت فنی مهندسی و دانش‌بنیان نوین لیزر صبا از شرکت های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان می­‌باشد که با برخورداری از متخصصانی نخبه و مجرب و تجربه کاری بالغ بر پانزده سال و نیز بهره‌گیری از فناوری های نوین و تلفیق آن با نو آوری و خلاقیت موفق به طراحی و تولید بیست و سه نوع از سامانه های مختلف لیزری در راستای تامین نیازهای کشور در زمینه های صنعتی، پزشکی و دانشگاهی و همچنین قطع وابستگی به خارج از کشور شده است.

برای بسته شدن خارج از این باکس کلیک کنید
مقایسه
مقایسه ×
انجام مقایسه فعلا نه