داتیس، لیزر جوش رومیزی

مشخصات فنی
مقایسه
ویژگی های اصلی

ساخت:
ایران

مدل لیزر:
DATIS-NLS-150، DATIS-NLS-250

طول موج لیزر:
1064nm (Nd:YAG)

توان لیزر:
150W ، 250W

:فرکانس لیزر
0-50Hz

:قطر پرتو لیزر
2/0-5/1 mm

 

برند:
نوین لیزر
تجهیزات جانبی:
دارد
گارانتی:
دارد
آیا میخواهید از شرایط خرید اقساطی دستگاه مطلع شوید؟

مشخصات فنی محصول

توضیحات تکمیلی

مدل

DATIS-NLS-150, DATIS-NLS-250

منبع لیزر

Nd:YAG- فلش پمپ, Nd:YAG- فلش پمپ

توان میانگین لیزر

150W, 250W

طول موج لیزر

1064nm, 1064nm

توان قله

750kW, 1250kW

فرکانس تکرار لیزر

0-30Hz, 0-50Hz

پهنای پالس لیزر

ms15 – 2/0, ms15 – 2/0

نحوه عملکرد

CW/Pulsed

قطر پرتو لیزر

mm5/1 – 2/0, mm5/1 – 2/0

مد عملکردی

پالسی, پالسی

نمایشگر نمونه

میکروسکوپ X10 و دوربین (CCD) رنگی Full HD, میکروسکوپ X10 و دوربین (CCD) رنگی Full HD

کیفیت پرتو

5/3 > M2, 2 > M2

صفحه تنظیم دستگاه

صفحه لمسی 8 اینچی, صفحه لمسی 8 اینچی

گستره توان خروجی

100% – 10%, 100% – 10%

ماکزیمم انرژی پالس

J150

قطر هسته فیبر نوری

µm300، µm400، µm600

سیستم خنک کننده

آب خنک, آب خنک

فاصله کانونی لنز

µm70، µm80، µm90

توان الکتریکی مورد نیاز

220 ولت/ تکفاز/ 50 هرتز, 220 ولت/ تکفاز/ 50 هرتز

ابعاد

mm612 × 485 × 710, mm612 × 485 × 710

داتیس، دستگاه جوش رومیزی جدید شرکت نوین لیزر صبا، با بهره­گیری از میکروسکوپ و دوربین، امکان مشاهده بهتر نمونه و ایجاد جوش­های دقیق را برای کاربر فراهم کرده است. داتیس محصولی کارآمد و دقیق با انرژی و فرکانس قابل تنظیم از 1 تا 250 ژول و 1 تا 50 هرتز بوده و در طیف گسترده­ای از صنایع کاربرد دارد. این دﺳــﺘﮕﺎﻫ ﻣﻨﺤﺼــﺮ ﺑــﻪ ﻓــﺮد ﺑــﺮای ﺟﻮﺷــﮑﺎری اﻧــﻮاع ﻓﻠــﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬــﺎ و ﻏﯿــﺮ ﮔﺮاﻧﺒﻬــﺎ اﺳــﺖ. اﻓــﺰودن ﻓﻠــﺰ ﺑــﻪ ﻗﻄﻌــﺎت ﺟﻮاﻫــﺮات و اﺗﺼــﺎل ﻓﻠــﺰات ﻏﯿــﺮ ﻣﺸــﺎﺑﻪ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫــﺎی دﯾﮕــﺮ داﺗﯿــﺲ اﺳــﺖ. ﺗﻌﻤﯿــﺮ ﻣﯿﮑــﺮو دﺳــﺘﮕﺎه­ﻫــﺎی ﺻﻨﻌﺘــﯽ و ﭘﺰﺷــﮑﯽ، ﺳــﺎﻋﺖ، ﻋﯿﻨــﮏ و ﻟــﻮازم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷــﮑﯽ و ارﺗﻮدﻧﺴـﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از داﺗﯿـﺲ ﺑـﻪ راﺣﺘـﯽ اﻣـﮑﺎن ﭘﺬﯾـﺮ اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ از اﯾﻦ دﺳـﺘﮕﺎه ﻣـﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﻨﺎﻓﺬ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

داتیس، دستگاه جوش رومیزی جدید شرکت نوین لیزر صبا، با بهره­گیری از میکروسکوپ و دوربین، امکان مشاهده بهتر نمونه و ایجاد جوش­های دقیق را برای کاربر فراهم کرده است. داتیس محصولی کارآمد و دقیق با انرژی و فرکانس قابل تنظیم از 1 تا 250 ژول و 1 تا 50 هرتز بوده و در طیف گسترده­ای از صنایع کاربرد دارد. این دﺳــﺘﮕﺎﻫ ﻣﻨﺤﺼــﺮ ﺑــﻪ ﻓــﺮد ﺑــﺮای ﺟﻮﺷــﮑﺎری اﻧــﻮاع ﻓﻠــﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬــﺎ و ﻏﯿــﺮ ﮔﺮاﻧﺒﻬــﺎ اﺳــﺖ. اﻓــﺰودن ﻓﻠــﺰ ﺑــﻪ ﻗﻄﻌــﺎت ﺟﻮاﻫــﺮات و اﺗﺼــﺎل ﻓﻠــﺰات ﻏﯿــﺮ ﻣﺸــﺎﺑﻪ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫــﺎی دﯾﮕــﺮ داﺗﯿــﺲ اﺳــﺖ. ﺗﻌﻤﯿــﺮ ﻣﯿﮑــﺮو دﺳــﺘﮕﺎه­ﻫــﺎی ﺻﻨﻌﺘــﯽ و ﭘﺰﺷــﮑﯽ، ﺳــﺎﻋﺖ، ﻋﯿﻨــﮏ و ﻟــﻮازم دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷــﮑﯽ و ارﺗﻮدﻧﺴـﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از داﺗﯿـﺲ ﺑـﻪ راﺣﺘـﯽ اﻣـﮑﺎن ﭘﺬﯾـﺮ اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ از اﯾﻦ دﺳـﺘﮕﺎه ﻣـﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﻨﺎﻓﺬ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

اطلاعات بیشتری در خصوص این دستگاه نیاز دارید؟
برای بسته شدن خارج از این باکس کلیک کنید
مقایسه
مقایسه ×
انجام مقایسه فعلا نه